Nettvett

Fra Ålesund VGS - Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Her vil du etterhvert finne flere ressurser i tilknytning til tema nettvett.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er en ny nettside om mobbing for barn, unge og foreldre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsiden

Du bestemmer

Du bestemmer er et undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft, for barn og unge i alderen 9 til 18 år. Målet med opplegget er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og de valgene ungdommene gjør ved bruk av digitale medier.

Nettvett.no

Nettvett.no er et nettsted hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot forbrukere og små og mellomstore bedrifter. På Nettvett.no får du informasjon og hjelp om blant annet bruk av e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra. Nettvett.no er laget av Post- og teletilsynet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og i samarbeid med andre myndigheter, IKT-bransjen og representanter for brukerne.

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft omhandler personvern, opphavsrett og kildekritikk - og er et forslag til minimumsgjennomgang for skolen i disse temaene.

|Digital dømmekraft (Fra NTNU) Personvern, kildekritikk/kritisk refleksjon og opphavsrett

DelRett. Hva har jeg lov til å bruke?

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing skal bidra til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Partene i Manifest mot mobbing bistår det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing.

Partene i Manifest mot mobbing er regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Tidsperioden er 2011-2015.

Slettmeg.no

Slettmeg.no er en råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Tjenesten har ikke mandat til å foreta sletting eller kreve at noe skal slettes fra nett, men hjelper deg å komme i kontakt med de som har lagt ut opplysningene, eventuelt tjenesten hvor opplysningene ligger. Vi kan også bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan en best bør gå frem for å få fjernet opplysningene.

Trygg bruk

Medietilsynets Trygg bruk jobber for trygg bruk av digitale medier for barn. Vi bistår med ressurser på nett og rådgivning til kommuner, skoler og privatpersoner angående barn og medier. Vi samarbeider med seks departementer, og har utarbeidet den nåværende "Tiltaksplanen for barn, unge og nye medier", i regi av Barne- og likestillingsdepartementet. Vi er del av et større EU-prosjekt, og mer informasjon om oss finner du under.

Bruk Hue

Bli med i Norges største kampanje mot digital mobbing Den digitale hverdagen er spennende og full av muligheter, men den krever at man er ansvarlig og viser respekt for andre. Dessverre er det altfor mange barn og unge som sliter med digital mobbing.

Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet har dannet en felles front mot digital mobbing. Sammen har de utviklet Bruk Hue, en landsomfattende skoleturné, en egen nettjeneste og app. Målet vårt er å bekjempe digital mobbing blant ungdom. Her får du råd og inspirasjon til hvordan man kan hjelpe seg selv eller andre ut av en hverdag preget av mobbing. Det er også mulig å komme i direkte kontakt med en voksen gjennom Røde Kors sin samtaletjeneste, Kors på halsen. Du vil alltid være anonym når du bruker en av våre tjenester.

Vi håper Bruk Hue kan være til hjelp og støtte til de som trenger det, og inspirere flere til å ta et aktivt standpunkt mot mobbing. Det er ingenting som hjelper så mye som å vise at man bryr seg.

Fjernsletting av mobiltelefoner Iphone og Android

Unngå sensitiv info på avveie

Norsk senter for informasjonssikring

Om NorSIS

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen, gjennom å:

Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet Målgruppen er norske virksomheter i privat og offentlig sektor, og NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov. Alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av våre tjenester.